Wij werken met combinatie groepen. Daarnaast wordt er klas
overstijgend instructie gegeven. Dat wil zeggen dat het kind instructie
krijgt op zijn/haar niveau.
We doen dit door de klaskleur te benoemen en niet het niveau van het kind.
Indeling van de groepen is:
Groep 1-2-3
Groep 4-5-6
Groep 7-8
Taalklas
De kleuren van de klassen zijn:
blauw, oranje, groen en paars.